fbpx

Szukaj produktów w Offdistrict

Regulamin konkursu “WYLOSUJ Z NAMI”

Regulamin Konkursu “Wylosuj z nami!”
Organizator Konkursu
1.1. Organizatorem konkursu “Wylosuj z nami!” jest firma DNM GLOBAL GROUP , z siedzibą w WROCLAWIU REJA 88/1A, zarejestrowana w [REJESTR ORAZ NUMER].
1.2. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani administrowany przez platformy społecznościowe ani z nimi związany.
Okres trwania Konkursu
2.1. Konkurs trwa od [DATA ROZPOCZĘCIA] do [DATA ZAKOŃCZENIA].
Zasady uczestnictwa
3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi prawidłowo wypełnić formularz konkursowy dostępny na stronie [ADRES STRONY].
Nagrody
4.1. Uczestnicy mają szansę wygrać jedną z następujących nagród: rabat od 10 do 150 PLN lub spodnie.
4.2. Nagroda w postaci rabatu jest ważna przy zakupie za minimum 350 PLN.
Losowanie i powiadomienie o wygranej
5.1. Losowanie odbędzie się [DATA LOSOWANIA] w siedzibie Organizatora.
5.2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.
Odstąpienie od umowy
6.1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego z wykorzystaniem rabatu lub odstąpienia od umowy zakupu, uczestnik traci prawo do nagrody.
6.2. Każdy zwrot jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.
6.3. Uczestnik, który zrezygnował z nagrody poprzez odstąpienie od umowy, nie będzie miał możliwości ponownego uczestniczenia w konkursie.
Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
7.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu i rozstrzygnięcia wyników.
Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.